Mr.JoH's blog

นักวิทย์เตือน ?พืชสูญพันธุ์ ทำให้ผลผลิตจากธรรมชาติลดลง?

By: Mr.JoH on Tue, 06/11/2007 - 17:28

ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยล่าสุด แสดงให้เห็นว่า เมื่อพืชยิ่งสูญพันธุ์มากขึ้นไปเท่าไหร่ ผลผลิตที่มนุษย์จะได้จากพืชก็จะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้น

จากการศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง 44 การทดลองทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่ำ (คือมีพืชน้อยสายพันธุ์) จะให้ผลผลิต น้อยกว่าระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (มีพืชหลายสายพันธุ์) ถึง 50 %

ควบคุมการหมุนของอิเล็กตรอนด้วยสนามไฟฟ้า

By: Mr.JoH on Mon, 05/11/2007 - 16:43

การหมุนของอิเล็กตรอน (Electron Spin) ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการวิจัยและพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการควบคุมการหมุน ก็คือใช้การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กในการควบคุม

แต่ในปัจจุบัน นักวิจัยจาก สถาบันวิจัยนาโนศาสตร์ (Institute of Nanoscience) และมูลนิธิเพื่อการวิจัยอนุภาคมูลฐาน (Foundation for Fundamental Research on Matter) ประสบความสำเร็จในการควบคุมการหมุนของอิเล็กตรอนหนึ่งตัว โดยใช้สนามไฟฟ้าแทนการใช้สนามแม่เหล็ก ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในการพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์

ท่าทางประกอบช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น

By: Mr.JoH on Mon, 05/11/2007 - 11:47

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยชิคาโก (Chicago University) รายงานว่า การแสดงท่าทาง สามารถช่วยให้นักเรียน สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีกว่าปกติ

นักวิจัยได้ทำการทดลองจากการสุ่มตัวอย่างของนักเรียนจำนวน 176 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ใบอกให้ใช้ท่าทางประกอบ, บอกห้ามใช้ท่าทางประกอบ, และ ไม่บอกอะไรเลย

จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนที่มีการใช้ท่าทางประกอบการอธิบาย สามารถแก้ปัญหาได้โดยวิธีการที่ถูกต้อง ได้มากกว่านักเรียนปกติถึง 4 เท่า

นักวิทยาศาสตร์ทดสอบอากาศยานไร้คนขับในพายุเฮอริเคน

By: Mr.JoH on Sun, 04/11/2007 - 21:14

พายุเฮอริเคน "โนเอล" (Hurricane Noel) เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ ได้ทดสอบอากาศยานไร้คนขับลำใหม่ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการสำรวจพายุเฮอริเคนโดยเฉพาะ

ยานลำนี้จะบินเข้าไปสู่พายุในระดับต่ำ เพื่อที่จะทำการวัดกระแสลม ซึ่งมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 125 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งด้วยกระแสลมที่มีความเร็วขนาดนี้ จะเป็นการทดสอบตัววัดข้อมูล และการส่งข้อมูลในสภาพเลวร้ายได้เป็นอย่างดี

อากาศยานไร้คนขับลำนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการ เข้าใจในปรากฏการณ์ที่ใจกลางของพายุ และข้อมูลที่ได้ก็จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ เข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนพลังงานของมหาสมุทร ไปสู่ชั้นบรรยากาศ

คอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยความร้อน !!!

By: Mr.JoH on Sun, 04/11/2007 - 20:32

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จะใช้อิเล็กตรอนในการส่งและประมวลผลข้อมูล นอกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้อิเล็กตรอนเป็นฐาน ในปัจจุบันเรายังมี ควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum Computer) ที่ใช้หลักการสปินของอิเล็กตรอน และ คอมพิวเตอร์แสง (Optical Computer) ที่ใช้หลักการของโฟตอน

แต่นักฟิสิกส์ชาวสิงคโปร์ อาจจะเป็นผู้ให้กำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ขึ้นมา เมื่อเขาได้เสนอแนวคิดของคอมพิวเตอร์ชนิดที่สี่ขึ้นมา นั่นก็คือ โฟนอนคอมพิวเตอร์ (Phononnic Computer) ซึ่งใช้ความร้อนในการทำงาน

Pages

Subscribe to RSS - Mr.JoH's blog