mrfah's blog

บริหารโกดังด้วยหุ่นยนต์ เป็นอีกหนึ่งความฝันของเรา

By: mrfah
Writer
on Thu, 10/09/2009 - 04:24

การบริหารจัดการโกดังเป็นเรื่องที่ยาก เรียกได้ว่าต้องใช้ความละเอียด, การวางแผน และออกแบบเป็นอย่างดี โกดังที่ดีควรที่จะมีการออกแบบที่ว่า ของที่ใช้บ่อยควรที่จะอยู่ข้างหน้า ส่วนของที่ใช้ไม่ค่อยบ่อยควรจะอยู่ข้างหลัง หยิบง่ายใช้สะดวก ถ้าจะให้ดีที่สุด เราไม่ต้องเดินไปหยิบจะดีมาก ให้มันมาหาเราเอง... ผมไม่ได้บ้าครับมีโกดังแบบนี้จริงๆ บริษัท Zappos ที่ถูก Amazon ซื้อไปเค้าใช้ระบบนี้อยู่ หุ่นยนต์พวกนี้จะอ่าน 2D บาร์โค้ด ที่อยู่บนพื้นเพื่อที่จะบอกตำแหน่ง และใช้ RFID เป็นตัวอ่านว่าสินค้าคืออะไร ออกไปเมื่อไหร่ ข้อดีของระบบนี้ก็คือ ไม่ต้องใช้คนเยอะจ่ายที่เดียว ข้อเสียก็คงเป็นคนคงตกงานละครับ

บริหารโกดังด้วยหุ่นยนต์ เป็นอีกหนึ่งความฝันของเรา

By: mrfah
Writer
on Thu, 10/09/2009 - 04:23

การบริหารจัดการโกดังเป็นเรื่องที่ยาก เรียกได้ว่าต้องใช้ความละเอียด, การวางแผน และออกแบบเป็นอย่างดี โกดังที่ดีควรที่จะมีการออกแบบที่ว่า ของที่ใช้บ่อยควรที่จะอยู่ข้างหน้า ส่วนของที่ใช้ไม่ค่อยบ่อยควรจะอยู่ข้างหลัง หยิบง่ายใช้สะดวก ถ้าจะให้ดีที่สุด เราไม่ต้องเดินไปหยิบจะดีมาก ให้มันมาหาเราเอง... ผมไม่ได้บ้าครับมีโกดังแบบนี้จริงๆ บริษัท Zappos ที่ถูก Amazon ซื้อไปเค้าใช้ระบบนี้อยู่ หุ่นยนต์พวกนี้จะอ่าน 2D บาร์โค้ด ที่อยู่บนพื้นเพื่อที่จะบอกตำแหน่ง และใช้ RFID เป็นตัวอ่านว่าสินค้าคืออะไร ออกไปเมื่อไหร่ ข้อดีของระบบนี้ก็คือ ไม่ต้องใช้คนเยอะจ่ายที่เดียว ข้อเสียก็คงเป็นคนคงตกงานละครับ

บริหารโกดังด้วยหุ่นยนต์ เป็นอีกหนึ่งความฝันของเรา

By: mrfah
Writer
on Thu, 10/09/2009 - 04:21

การบริหารจัดการโกดังเป็นเรื่องที่ยาก เรียกได้ว่าต้องใช้ความละเอียด, การวางแผน และออกแบบเป็นอย่างดี โกดังที่ดีควรที่จะมีการออกแบบที่ว่า ของที่ใช้บ่อยควรที่จะอยู่ข้างหน้า ส่วนของที่ใช้ไม่ค่อยบ่อยควรจะอยู่ข้างหลัง หยิบง่ายใช้สะดวก ถ้าจะให้ดีที่สุด เราไม่ต้องเดินไปหยิบจะดีมาก ให้มันมาหาเราเอง... ผมไม่ได้บ้าครับมีโกดังแบบนี้จริงๆ บริษัท Zappos ที่ถูก Amazon ซื้อไปเค้าใช้ระบบนี้อยู่ หุ่นยนต์พวกนี้จะอ่าน 2D บาร์โค้ด ที่อยู่บนพื้นเพื่อที่จะบอกตำแหน่ง และใช้ RFID เป็นตัวอ่านว่าสินค้าคืออะไร ออกไปเมื่อไหร่ ข้อดีของระบบนี้ก็คือ ไม่ต้องใช้คนเยอะจ่ายที่เดียว ข้อเสียก็คงเป็นคนคงตกงานละครับ

Eric Giler โชว์พลังงานไร้สาย

By: mrfah
Writer
on Mon, 31/08/2009 - 00:47

คำว่าไร้สาย (wireless) เป็นคำฮิตติดปากของผู้บริโภครุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์, หรือ แม้กระทั่งเกม ก็ไม่จำเป็นต้องเสียบสายอะไร แต่ก็ได้แค่ช่วงเวลาหนึ่ง เพราะฉะนั้น ของไร้สายก็ยังไม่ไร้สายเต็มตัว เพราะกลับมาบ้านก็ต้องกลับมาเสียบปลั๊กไฟ หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ แต่แล้ววันนี้ก็มาถึง วิดีโอนี้มาจาก Ted Talks Eric Giler โชว์พลังงานไร้สาย

Subscribe to RSS - mrfah's blog