mementototem's blog

ความคิด - ถ้าดีให้เก็บใส่กระเป๋า ถ้าแย่ก็โยนทิ้งไป

By: mementototem
Writer
on Wed, 28/11/2012 - 15:17

มีงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ใน Psychological Science บอกว่า ถ้าเราเขียนความคิดดี ๆ ลงกระดาษแล้วเก็บมันไว้กับตัว มันจะส่งผลต่อการตัดสินใจของเรามากขึ้น และในทางกลับกัน ถ้าเขียนความคิดด้านลบลงไป แล้วโยนทิ้งไป ความคิดแย่ ๆ เหล่านั้นจะจางหายไป แม้ว่ามันออกจะแปลกไปสักหน่อย แต่จากผลการทดลองทั้ง 3 ครั้ง พบว่า เทคนิคนี้ใช้ได้ผลดี

สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำได้ง่าย ๆ ด้วยเทปกาว

By: mementototem
Writer
on Wed, 21/11/2012 - 15:58
Topics: 

ในระหว่างที่ Manuel Ochoa นักศึกษาปริญญาเอกแห่งมหาวิทยาลัย Purdue ใช้เทปกาวเก็บละอองเกสรดอกไม้ เขาพบว่าเทปกาวมีการโค้งงอเมื่อโดนความชื้น เพราะด้านที่ทำมาจากเซลลูโลสอะซิเตท (cellulose-acetate) ดูดน้ำเอาไว้ แต่ด้านที่เป็นกาวกลับกันน้ำ ทำให้เทปกาวโค้ง และเมื่อเทปกาวแห้งมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม เขาจึงคิดจะใช้เทปกาวเป็นอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมา

เขาใช้เลเซอร์ตัดเทปกาวออกเป็นเส้นขนาด 2 × 19 ม.ม. จำนวน 2 เส้น มาวางทับกันเป็นสี่แฉก และเคลือบบริเวณที่เทปกาวทับกันด้วยผงแม่เหล็กสำหรับทำเป็นที่จับ เมื่ออุปกรณ์ชิ้นนี้โดนน้ำแขนมันจะงอเข้าหากันกลายเป็นกรงขังน้ำปริมาณ 100 ไมโครลิตรเอาไว้ข้างใน

อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถใช้ในการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่ศึกษาได้ง่าย ๆ ด้วยการโปรยลงแหล่งน้ำที่จะศึกษาจำนวนหนึ่ง แล้วเก็บมันขึ้นมาด้วยแม่เหล็ก จึงเหมาะสำหรับงานด้านระบบนิเวศวิทยา

ที่มา: Phys.org

เครื่องคิดเลขอาจทำให้นักเรียนเลิกสนใจหลักการคำนวณ

By: mementototem
Writer
on Tue, 20/11/2012 - 20:14

เป้าหมายหลักของการเรียนคณิตศาสตร์ คือ เข้าใจหลักการคำนวณเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการคำนวณได้รวดเร็วขึ้น จึงมีการนำเครื่องคิดเลขเข้ามาช่วยมากขึ้น แต่จากการศึกษาของ Samuel King แห่งมหาวิทยาลัย Pittsburgh และ Carol Robinson แห่งมหาวิทยาลัย Loughborough ที่ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาปีสองที่สมัครเรียนวิศวะจำนวน 10 คน ซึ่งมีคำถามเกี่ยวกับการเกิดซ้ำอย่างสม่ำเสมอของคลื่นไซน์ โดยอนุญาตให้นักศึกษาใช้เครื่องคิดเลขได้

สะพานไออนจากแผ่นกราฟีนออกไซต์

By: mementototem
Writer
on Thu, 15/11/2012 - 21:40

แบตเตอรี่ที่ใช้กันโดยทั่วไป จัดเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดกัลวานิก (galvanic cell) หลักการผลิตกระแสไฟฟ้าของมันคือ ตัวเซลล์จะแบ่งออกเป็นสองฝั่ง คือ ฝั่งแอนไอออน (anion) สารอิเล็กโทรไลต์จะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ขั้วแอโนด (anode) ได้ไอออนประจุลบ ส่วนฝั่งแคทไอออน (cation) สารอิเล็กโทรไลต์จะทำปฏิกิริยารีดักชันที่ขั้วแคโทด (cathode) ได้ไอออนประจุบวก อิเล็กตรอนจะไหลจากฝั่งแอนไอออนไปยังฝั่งแคทไอออนผ่านขั้วไฟฟ้า ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น ในขณะเดียวกัน ไอออนที่เกิดขึ้นทั้งสองฝั่ง จะไหลผ่าน สะพานไอออน (บางคนอาจจะเรียกว่า สะพานเกลือ - salt bridge ตามภาษาอังกฤษ) ไปยังฝั่งตรงข้าม เพื่อรักษาความสุมดุลทางไฟฟ้าเอ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากร่างกาย

By: mementototem
Writer
on Tue, 13/11/2012 - 19:31

เมื่อ 60 กว่าปีก่อน นักวิทยาศาสตร์พบว่า ภายในหูตรงบริเวณท่อขดรูปก้นหอย (คอเคลีย - cochlea) มีแบตเตอรี่ตามธรรมชาติอยู่ โดยตัวแบตเตอรี่จะถูกแบ่งด้วยเยื่อบุผิว เซลล์บางเซลล์จะปล่อยอิออนจำเพาะออกมา ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างโปแตสเซียมอิออน และโซเดียมอิออน ในอีกด้านหนึ่งของเยื่อบุผิว ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นมา หูซึ่งทำหน้าที่แปลงแรงทางกล (การสั่นของเยื่อแก้วหู) ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเคมีแล้วส่งไปให้สมองประมวลผล จะใช้แบตเตอรี่อันนี้เป็นแหล่งพลังงาน

แบตเตอรี่ตรงนี้ ผลิตกระแสไฟฟ้ามากที่สุดในร่างกาย แต่มันก็ยังน้อยเกินไปที่จะเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และจำเป็นต้องใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะมีผลต่อการได้ยิน

ชุดตรวจสอบที่สามารถตรวจเจอการติดเชื้อในระยะเริ่มแรก

By: mementototem
Writer
on Tue, 30/10/2012 - 10:09

ทีมนักวิจัยจาก Imperial College London ได้พัฒนาชุดตรวจสอบความไวสูง สำหรับตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker) อย่าง p24 ของไวรัส HIV และ PSA (Prostate Scecific Antigen) ของมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีการตรวจสอบมาตรฐาน (gold standard method) ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ผล รวมทั้งยังมีราคาถูกมากอีกด้วย นอกจากนี้ชุดตรวจสอบตัวนี้ ยังสามารถปรับแต่งให้ตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วได้ตามต้องการ

ชุดตรวจสอบนี้ทำงานโดยการนำซีรั่มจากตัวอย่างเลือด มาใส่ในหลอดบรรจุ หากผลเป็นบวกสำหรับ PSA หรือ p24 สารละลายจะทำปฏิกิริยาเกิดการจับตัวที่ผิดปกติของอนุภาคนาโน ทำให้สารละลายเปลี่ยนเป็นเฉดสีฟ้า แต่หากผลเป็นลบ สารละลายจะทำปฏิกิริยาเกิดการจับตัวของอนุภาคคล้ายกับลูกบอลแทน ซึ่งจะทำให้สารละลายเปลี่ยนเป็นเฉดสีแดง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะสังเกตได้ด้วยตาเปล่า

นักจากนี้ทีมนักวิจัยยังบอกว่า ชุดตรวจสอบนี้ยังมีความไวมากพอที่จะตรวจเจอ p24 ปริมาณน้อยมาก ซึ่งเกิดจากผู้ป่วยได้รับเชื้อเพียงเล็กน้อยจนไม่สามารถตรวจพบจากวิธี ELISA (Emzyme-linked Immunosorbent Assay) หรือวิธีการตรวจสอบมาตรฐานอย่าง nucleic acid based test ประโยชน์ของการตรวจพบเชื้อ หรือข้อบ่งชี้ในระยะเริ่มแรกคือ ช่วยให้แพทย์รักษาผู้ป่วยได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายจากโรคได้ง่ายขึ้น

ทีมนักวิจัยหวังว่า ชุดตรวจสอบนี้จะราคาถูกมากพอ จึงกำลังมองหาองค์กรด้านสุขภาพที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อขอคำแนะนำด้านการวางแผน และแหล่งเงินทุนสำหรับการผลิต และแจกจ่ายชุดตรวจสอบตัวนี้ให้แก่ประเทศที่ยากจน และขาดผู้เชี่ยวชาญ

ที่มา: MedicalXpress, Imperial College London

ความฝันสามารถควบคุมได้

By: mementototem
Writer
on Mon, 10/09/2012 - 15:01

ความฝันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตหลายชนิต แต่ไม่มีใครรู้ว่า ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร คนที่ฝันจะเหมือนนั่งดูละคร เฝ้าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แสดงอารมณ์ต่อภาพเหตุการณ์นั้น โดยที่ไม่สามารถควบคุมมันได้

Daniel Bendor และ Matthew A Wilson แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ คิดว่า มันอาจจะเป็นไปได้ที่เราจะย้ายการควบคุมในโลกแห่งความจริง ไปควบคุมโลกแห่งความฝัน ทั้งสองจึงทำการทดลองขึ้นมา

ในการทดลอง พวกเขาได้สอนหนูให้ตอบสนองต่อเสียง 2 ระดับในขณะที่วิ่งผ่านเขาวงกต โดยเสียงแบบแรก หนูจะเจออาหารหากวิ่งไปทางขวา ส่วนอีกเสียงจะเจออาหารหากวิ่งไปทางซ้าย ในระหว่างนั้นก็บันทึกคลื่นสมองของหนูเก็บไว้ หลังจากนั้นปล่อยให้หนูนอนหลับ แล้วก็ฝัน และบันทึกคลื่นสมองเก็บไว้ด้วย

เมื่อนำคลื่นสมองของทั้งตอนฝึก และตอนหลับมาเปรียบเทียบกัน พบว่ามันมีความใกล้เคียงกัน นั่นหมายความว่าหนูกำลังฝันถึงเขาวงกตอยู่ เมื่อทดลองเปิดเสียงแบบเดียวกับที่ใช้ในการทดลอง พบว่า คลื่นสมองของหนูเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับตอนที่หนูตื่น และกำลังวิ่งในเขาวงกต จึงเป็นการยืนยันว่า เสียงที่เล่นอยู่นั้นสามารถควบคุมความฝันของหนูได้โดยตรง

การค้นพบนี้ อาจจะทำให้ ในอนาคต มีวิทยาศาสตร์สายใหม่ขึ้นมา เช่น วิศวกรรมความฝัน นักวิทยาศาสตร์สามารถควบคุมจัดการความฝันได้ ผู้คนอาจจะใช้เทคนิคนี้ปรับแต่งความฝันให้เป็นไปตามที่พวกเขาต้องการ และอาจจะเป็นจุดจบของฝันร้าย

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน Nature Neuroscience doi:10.1038/nn.3203

ที่มา: MedicalXpress

หุ่นยนต์จิงโจ้น้ำที่สามารถกระโดดได้

By: mementototem
Writer
on Thu, 02/08/2012 - 21:00
Topics: 

ในปีที่แล้วทีมของ Qinmin Pan ได้สร้างหุ่นยนต์จิงโจ้น้ำขึ้นมา ถึงแม้ว่ามันจะเดินบนผิวน้ำได้ แต่มันยังไม่สามารถกระโดดบนผิวน้ำได้เหมือนกับจิงโจ้น้ำจริง ๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

หลังจากพวกเขามองหาวัสดุ และกลไกใหม่ ๆ จนสุดท้าย เขาได้ใช้โฟมนิเกลที่มีรูพรุนและกันน้ำได้ดีเยี่ยม มาสร้างเป็นขารองรับน้ำหนักหุ่นยนต์ 3 ขา และสร้างเป็นขาสำหรับใช้กระโดดอีก 2 ขา ทำให้หุ่นยนต์จิงโจ้น้ำของพวกเขาสามารถกระโดดบนผิวน้ำได้เหมือนจิงโจ้น้ำจริง ๆ โดยมันกระโดดได้เฉลี่ยสูงกว่า 14 เซนติเมตร และกระโดดได้สูงสุด 35 เซนติเมตร ในการทดลอง ซึ่งสูงกว่าความสูงของตัวมันเองถึง 2 เท่า และมีความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยการกระโดด 5.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หุ่นยนต์ตัวนี้มีน้ำหนัก 11 กรัม หรือเท่ากับจิงโจ้น้ำ 1,100 ตัว

การกระโดดได้ ทำให้หุ่นยนต์สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่อยู่บนผิวน้ำได้สะดวกขึ้น เมื่อทำไปใช้ในการสำรวจ หรือใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ

ที่มา: Phys.Org

เพศของลูก แม่เลือกให้เอง

By: mementototem
Writer
on Wed, 01/08/2012 - 14:37

ในการศึกษาก่อนหน้านี้ มีการแสดงให้เห็นว่า สภาพทางกายภาพของแม่จะเป็นตัวกำหนดอัตราส่วนของเพศของลูก แต่ในการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของแม่ต่างหากที่เป็นตัวกำหนดอัตราส่วนของเพศของลูก

นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียได้แบ่งนกฟินซ์ (parrot finch) อายุ 1 ปี ที่ให้อาหารเหมือนกันตั้งแต่เกิด ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้อาหารที่มีสารอาหารสูง ส่วนอีกกลุ่มให้อาหารที่มีสารอาหารต่ำ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ก่อนที่จะจับคู่ผสมพันธุ์ โดยนกฟินซ์ทั้ง 2 กลุ่ม จะมีน้ำหนัก สัญญาณชีวิต และระบบภูมิคุ้มกันเหมือน ๆ กัน เพื่อตัดเรื่องสภาพทางกายภาพของแม่ออกไป ซึ่งยุ่งยากมาก กว่าจะควบคุมให้ได้อย่างนี้

ผลที่ได้คือ นกฟินซ์ที่ได้รับอาหารที่มีสารอาหารต่ำ ซึ่งเป็นตัวแทนของนกที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง มีลูกที่เป็นตัวผู้มากกว่าตัวเมีย เพราะสำหรับนกฟินซ์แล้ว ลูกตัวผู้จะโตเร็วกว่า มีสุขภาพที่สมบูรณ์กว่า และสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ดีกว่า รวมทั้งเป็นภาระของแม่นกน้อยกว่าด้วย

การค้นพบนี้เป็นหลักฐานแรกที่สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการที่ว่า สัตว์ตัวเมียจะปรับอัตราส่วนของเพศของลูกที่เกิดมา ตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด

ที่มา: Phys.Org

สารเคลือบที่ป้องกันการก่อตัวของไบโอฟิล์มได้เกือบ 100%

By: mementototem
Writer
on Tue, 31/07/2012 - 17:23

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้สร้างสารเคลือบพื้นผิวชนิดใหม่ ที่สามารถป้องกันการเกิดไบโอฟิล์ม (โครงสร้างที่แบคทีเรียสร้างขึ้นเพื่อยึดเกาะกับพื้นผิวต่าง ๆ ก่อนที่จะก่อตั้งอาณาจักรขึ้นมา) ได้เป็นอย่างดี

สารเคลือบนี้มีชื่อว่า SLIPS (Slippery-Liquid-Infused Porous Surfaces) เมื่อเคลือบลงไปแล้วจะทำให้พื้นผิวเรียบ และลื่น แม้แต่ของเหลวที่ประกอบด้วยน้ำ น้ำมัน หรือน้ำแข็งไม่สามารถเกาะติด ด้วยการสร้างพื้นผิวที่ชุ่มไปด้วยของเหลว แบคทีเรียจึงไม่มีพื้นผิวที่เป็นของแข็งให้ยึดเกาะ มันจึงลื่นหลุดออกไปอย่างง่ายดาย และจากการทดสอบ SLIPS สามารถลดการก่อตัวของแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ได้ถึง 96% นานกว่า 7 วัน

นอกจากนี้ SLIPS ไม่มีสารพิษ ยืดหยุ่นสูง ทนต่อกรด-ด่าง รังสีอัลตราไวโอเลต และเกลือที่มีความเข้มข้นสูงได้ ที่สำคัญมันทำความสะอาดได้ง่ายมาก มันจึงเหมาะสำหรับการเคลือบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับฝังไว้ในร่างกาย ที่ต้องทำงานกับระบบไหลเวียนของเหลวในร่างกาย นอกจากนั้นก็ยังนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านอุตสาหกรรม สาธารณะสุข และใช้ในสินค้าอุปโภคต่าง ๆ ได้ด้วย

ที่มา: Phys.Org

Pages

Subscribe to RSS - mementototem's blog