chobits_nizzy's blog

การประเมินกระดูกเปลือกนอกช่วยให้ระบุความเสี่ยงของการแตกหักถูกต้องมากขึ้น

By: chobits_nizzy
Writer
on Sun, 16/05/2010 - 18:55

13 พฤษภาคม 2553 - จากรายงานวิจัยฉบับใหม่ กล่าวว่าวิธีมาตรฐานในการประเมินความหนาแน่นของกระดูกอาจประเมินความหนาของกระดูกเปลือกนอกต่ำไป

จากการศึกษาพบว่ากระดูกข้างในจะเสื่อมเร็วกว่าผิวนอกของกระดูก โดยในการศึกษานี้ใช้การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูง และใช้กล้องจุลทรรศอิเล็กตรอนคำนวณความพรุนของกระดูก กับผู้หญิงผิวขาว 122 คน จากนั้นนักวิจัยใช้การคำนวณความเสื่อมของกระดูกทั้งหมด, ผิวของกระดูก และภายในกระดูก ในกลุ่มอายุต่างๆ

ผู้ปกครองช่วยเด็กน้ำหนักเกินได้ด้วยภาพลักษณ์ของร่างกาย

By: chobits_nizzy
Writer
on Wed, 21/04/2010 - 16:17
Topics: 

การศึกษาที่ตีพิมพ์ออนไลน์ใน Journal of Adolescent Health ได้ทำการศึกษาด้วยแบบทดสอบตนเองในวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกิน 103 คน เบื้องต้นทำในเพศหญิงอายุ 12 ถึง 20 ปี และผู้ปกครองซึ่งส่วนใหญ่เป็นมารดา ที่อาศัยอยู่ในบริเวณ Minneapolis-St. Paul โดยได้ให้คำจำกัดความของคำว่า "น้ำหนักเกิน" คือ ผู้ที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ในอายุและเพศเดียวกัน

องค์ประกอบด้านจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นได้แก่ ภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครอง, ความภูมิใจในตนเอง, ความพึงพอใจในร่างกายและความสำคัญของการผอม

การบริโภคแอลกอฮอล์ทำให้ความเสี่ยงของการเป็นเนื้องอกเต้านมเพิ่มขึ้นในสาววัยรุ่น

By: chobits_nizzy
Writer
on Tue, 13/04/2010 - 22:32

12 เมษายนที่ผ่านมา มีการนำเสนอผลงานวิจัยออนไลน์ใน Pediatrics กล่าวว่าสาววัยรุ่นที่บริโภคแอลกอฮอล์มีความเสี่ยงที่จะเป็นเนื้องอกเต้านม (benign breast disease ;BBD) เพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่บริโภคแอลกอฮอล์นานๆครั้ง หรือไม่บริโภคเลยอย่างมีนัยสำคัญ

การบริโภคแอลกอฮอล์ในช่วงอายุ 18 และ 22 ปี เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นเนื้องอกเต้านมในการศึกษาย้อนหลัง (retrospective study) โดยข้อมูลในงานวิจัยชิ้นนี้มาจาก Growing Up Today Study (GUTS)

การออกกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์มีความเกี่ยวข้องกับน้ำหนักตัวทารกที่ลดลง

By: chobits_nizzy
Writer
on Wed, 07/04/2010 - 21:04

6 เมษายน ที่ผ่านมามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ใน Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism กล่าวว่าการออกกำลังกายในขณะตั้งครรภ์มีความเกี่ยวข้องกับการลดลงของน้ำหนักตัวทารกแรกคลอด

จุดมุ่งหมายของงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อศึกษาดูผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกใน 2 ไตรมาสหลังของการตั้งครรภ์ โดยการศึกษานี้ศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินของมารดา และผลลัพธ์ของเด็กทารกใน 84 คน

เมื่อนำผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับเด็กทารกซึ่งเกิดจากมารดาที่ไม่ได้ออกกำลังกาย พบว่าเด็กทารกที่เกิดจากมารดาซึ่งออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์มีน้ำหนักตัวแรกคลอด และดัชนีมวลกาย (BMI) ต่ำกว่า

หลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์และอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

By: chobits_nizzy
Writer
on Mon, 29/03/2010 - 13:59

เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา มีงานวิจัยชิ้นใหม่ โดยด็อกเตอร์Kenneth Mukamal ที่ศึกษาจากประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมากกว่า 245,000 คน รายงานว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางมีความเกี่ยวข้องกับอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ลดลง สำหรับการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงนั้น ไม่ชัดเจนว่าจะเกี่ยวข้องกับอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่

หุ่นยนต์นาโนเทคนำส่งการรักษาด้วยยีนบำบัดผ่านทางกระแสเลือด

By: chobits_nizzy
Writer
on Wed, 24/03/2010 - 20:46

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา นักวิจัยชาวสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาหุ่นยนต์นาโนขนาดเล็กที่สามารถวิ่งไปตามกระแสเลือดของผู้ป่วย และไปที่ก้อนเนื้องอกเพื่อรักษาด้วยยีนบำบัดซึ่งจะทำให้ยีนที่สำคัญของมะเร็งหยุดการทำงานได้

โดยในขณะนี้มีบริษัทยาและบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพจำนวนมากกำลังหาช่องทางที่จะจัดการกับ RNA เพื่อขัดขวางการแสดงออกของยีนที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ในขณะนี้ผู้ทำการรักษาบางทีมได้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ บางทีมใช้ไขมันในการรักษา เพื่อให้ตรงเป้าหมาย

การมีบุตรยากมีความเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

By: chobits_nizzy
Writer
on Mon, 22/03/2010 - 14:15
Topics: 

ข้อมูลจากสหรัฐอเมริก (US) บ่งชี้ว่า ชายที่มีบุตรยากมักจะมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มมากขึ้น

โดยนักวิจัยได้ศึกษาจากข้อมูลของชายที่ป่วยเป็นมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในคลินิกรักษาชายมีบุตรยากในแคลิฟอร์เนียและพบว่า ผู้ชายที่มีบุตรยากจะโดนวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าปกติเกือบสามเท่า

อย่างไรก็ตามเจ้าของงานวิจัยนี้บอกว่ายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากเพื่อยืนยันความเกี่ยวข้องระหว่างการมีบุตรยากและการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก หากสามารถยืนยันได้ ก็หมายความว่าควรจะมีการตรวจคัดกรองการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในชายที่มีบุตรยาก

องค์การอาหารและยาเตือน การรับประทานยาลดไขมันซิมวาสเตตินในปริมาณสูงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อผิดปกติ

By: chobits_nizzy
Writer
on Sat, 20/03/2010 - 23:39
Topics: 

19 มีนาคม 2553 - องค์การอาหารและยา (FDA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา (US) ได้ออกมาเตือนว่าการใช้ยาลดไขมันซิมวาสเตติน (Simvastatin) ในปริมาณสูงที่ 80 มิลลิกรัม เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคกล้ามเนื้อผิดปกติ

จากการศึกษาข้อมูลจากหลายๆแหล่ง และหลายวิธี พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาลดไขมันซิมวาสเตติน (Simvastatin) 80 มิลลิกรัม เป็นโรคกล้ามเนื้อผิดปกติมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยา 20 มิลลิกรัม

หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงของการเป็นโรคแทรกซ้อนจากไข้หวัดหมูเพิ่มขึ้น 13 เท่า

By: chobits_nizzy
Writer
on Fri, 19/03/2010 - 13:58
Topics: 

11% ของแม่และ 12% ของทารกเสียชีวิตจากการเข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ด้วยโรคไข้หวัดหมู

โดยรายงานวิจัยฉบับนี้ศึกษาจากหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ด้วยโรคไข้หวัดหมูในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในช่วงฤดูหนาวปีที่แล้ว(winter of 2009)ได้ข้อสรุปว่าหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงของการเป็นโรคไข้หวัดหมูเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้งานวิจัยยังแสดงว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ มีความเสี่ยงของการเข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) เพิ่มมากขึ้นถึง 13 เท่าของหญิงปกติที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดหมูอีกด้วย

การตรวจสายตา เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยความจำเสื่อม

By: chobits_nizzy
Writer
on Thu, 04/03/2010 - 22:44
24 กุมภาพันธ์ 2553 มีรายงานวิจัยออกมาว่าความผิดปกติทางสายตานั้น พบได้บ่อยในผู้ป่วยความจำเสื่อม (dementia) ในผลงานวิจัยชิ้นใหม่นี้ นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจาก ผู้ป่วยสูงอายุจำนวน 625 คน ดอกเตอร์โรเจอร์ และเคนเนท แลนก้า (Dr. Rogers and Kenneth Langa)พบว่าประชากรที่มีสายตาดี หรือดีมากอยู่แล้วมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมลดลง 63% และน้อยกว่า 10% ของผู้ป่วยความจำเสื่อมมีสายตาดีอยู่ก่อนแล้ว

Pages

Subscribe to RSS - chobits_nizzy's blog