Blogs

โพลีเมอร์ชนิดใหม่ สำหรับการประยุกต์ใช้งานเชิงแสง

By: Mr.JoH on Sun, 11/11/2007 - 22:01

นักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยซิมอน เฟรเซอร์ (Simon Fraser University) ในประเทศแคนนาดา ได้ทำการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ ซึ่งมีค่าไบรีฟรินเจนท์ (Birefringent) สูงสุดในบรรดาของแข็งด้วยกัน เท่าที่เคยมีการค้นพบมา

โดยปกติ วัสดุที่ใช้ทำส่วนประกอบอุปกรณ์เชิงแสง จะทำจากแร่แคลไซต์ (Calcite) ซึ่งมีค่า ไบรีฟริเจนท์ประมาณ 0.17 ซึ่งวัสดุที่ได้ทำการพัฒนาใหม่ให้ค่าไบรีฟรินเจนท์ สูงถึง 0.4 ซึ่งถือว่าสูงมาก

การพัฒนาวัสดุชนิดนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ในการปรับปรุง การเก็บข้อมูล, และการสื่อสารข้อมูล ที่ใช้แสงเป็นองค์ประกอบ

วัคซีนไข้หวัดนก พร้อมทดสอบในคน

By: Mr.JoH on Fri, 09/11/2007 - 22:43

นักวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institute of Health) ร่วมกับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ (Maryland University) ประสบผลสำเร็จในการทดลองวัคซีนไข้หวัดนก (Avian Flu) กับลิงซึ่งเป็นสัตว์ทดลอง

เครื่องดื่มเสริมพลังงาน?เสี่ยงสำหรับผู้เป็นโรคหัวใจ

By: Mr.JoH on Wed, 07/11/2007 - 12:15

ผลการศึกษาของนักวิจัย จากมหาวิทยาลัย เวย์น เสตท (Wayne State University) พบว่าเครื่องดื่มเสริมพลังงานที่วางขายอยู่ตามท้องตลาด มีส่วนกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิตให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับผู้ที่ดื่มเป็นประจำ

นักวิจัยเปิดเผยผลที่ได้จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน ซึ่งมีสุขภาพดี และอายุเฉลี่ยคือ 26 ปี โดยให้ดื่มเครื่องดื่มเสริมพลังงาน ซึ่งมีปริมาณคาเฟอีน (Caffeine) 80 มิลลิกรัม และ ทัวริน (Taurine) 10000 มิลลิกรัม แล้วทำการวัดแรงดันเลือด, อัตราการเต้นของหัวใจ

นักวิทย์เตือน ?พืชสูญพันธุ์ ทำให้ผลผลิตจากธรรมชาติลดลง?

By: Mr.JoH on Tue, 06/11/2007 - 17:28

ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยล่าสุด แสดงให้เห็นว่า เมื่อพืชยิ่งสูญพันธุ์มากขึ้นไปเท่าไหร่ ผลผลิตที่มนุษย์จะได้จากพืชก็จะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้น

จากการศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง 44 การทดลองทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่ำ (คือมีพืชน้อยสายพันธุ์) จะให้ผลผลิต น้อยกว่าระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (มีพืชหลายสายพันธุ์) ถึง 50 %

ควบคุมการหมุนของอิเล็กตรอนด้วยสนามไฟฟ้า

By: Mr.JoH on Mon, 05/11/2007 - 16:43

การหมุนของอิเล็กตรอน (Electron Spin) ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการวิจัยและพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการควบคุมการหมุน ก็คือใช้การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กในการควบคุม

แต่ในปัจจุบัน นักวิจัยจาก สถาบันวิจัยนาโนศาสตร์ (Institute of Nanoscience) และมูลนิธิเพื่อการวิจัยอนุภาคมูลฐาน (Foundation for Fundamental Research on Matter) ประสบความสำเร็จในการควบคุมการหมุนของอิเล็กตรอนหนึ่งตัว โดยใช้สนามไฟฟ้าแทนการใช้สนามแม่เหล็ก ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในการพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์

ท่าทางประกอบช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น

By: Mr.JoH on Mon, 05/11/2007 - 11:47

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยชิคาโก (Chicago University) รายงานว่า การแสดงท่าทาง สามารถช่วยให้นักเรียน สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีกว่าปกติ

นักวิจัยได้ทำการทดลองจากการสุ่มตัวอย่างของนักเรียนจำนวน 176 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ใบอกให้ใช้ท่าทางประกอบ, บอกห้ามใช้ท่าทางประกอบ, และ ไม่บอกอะไรเลย

จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนที่มีการใช้ท่าทางประกอบการอธิบาย สามารถแก้ปัญหาได้โดยวิธีการที่ถูกต้อง ได้มากกว่านักเรียนปกติถึง 4 เท่า

หัวหอม ?ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจ? ได้ นะเนี่ย

By: chobits_nizzy
Writer
on Mon, 05/11/2007 - 01:57

ล่าสุดได้มีผลงานวิจัยบอกว่า การรับประทานอาหารซึ่งอุดมไปด้วยสาร flavonoids จะช่วยลดอาการแสดงเบื้องต้น (early signs) ของโรคหัวใจ (heart disease)ทีมนักวิจัยของสถาบันวิจัยอาหาร (Institute of Food Research) ได้เจาะวิจัยสารตัวหนึ่งชื่อ "quercetin" ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของสาร flavonoids ที่พบมากใน ชา,? หัวหอม, แอปเปิล และไวน์แดง

หัวหอม - แหล่ง quercetin

นักวิทยาศาสตร์ทดสอบอากาศยานไร้คนขับในพายุเฮอริเคน

By: Mr.JoH on Sun, 04/11/2007 - 21:14

พายุเฮอริเคน "โนเอล" (Hurricane Noel) เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ ได้ทดสอบอากาศยานไร้คนขับลำใหม่ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการสำรวจพายุเฮอริเคนโดยเฉพาะ

ยานลำนี้จะบินเข้าไปสู่พายุในระดับต่ำ เพื่อที่จะทำการวัดกระแสลม ซึ่งมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 125 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งด้วยกระแสลมที่มีความเร็วขนาดนี้ จะเป็นการทดสอบตัววัดข้อมูล และการส่งข้อมูลในสภาพเลวร้ายได้เป็นอย่างดี

อากาศยานไร้คนขับลำนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการ เข้าใจในปรากฏการณ์ที่ใจกลางของพายุ และข้อมูลที่ได้ก็จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ เข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนพลังงานของมหาสมุทร ไปสู่ชั้นบรรยากาศ

คอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยความร้อน !!!

By: Mr.JoH on Sun, 04/11/2007 - 20:32

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จะใช้อิเล็กตรอนในการส่งและประมวลผลข้อมูล นอกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้อิเล็กตรอนเป็นฐาน ในปัจจุบันเรายังมี ควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum Computer) ที่ใช้หลักการสปินของอิเล็กตรอน และ คอมพิวเตอร์แสง (Optical Computer) ที่ใช้หลักการของโฟตอน

แต่นักฟิสิกส์ชาวสิงคโปร์ อาจจะเป็นผู้ให้กำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ขึ้นมา เมื่อเขาได้เสนอแนวคิดของคอมพิวเตอร์ชนิดที่สี่ขึ้นมา นั่นก็คือ โฟนอนคอมพิวเตอร์ (Phononnic Computer) ซึ่งใช้ความร้อนในการทำงาน

Pages

Subscribe to RSS - blogs