Bunny Burrow's blog

แบคทีเรียนักร่อนทอง

By: Bunny Burrow on Tue, 05/02/2013 - 04:41
Topics: 

นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาพบว่า Delftia acidovorans สามารถเปลี่ยนไอออนทองคำที่ละลายอยู่ในน้ำ เป็นอนุภาคทองคำที่เป็นของแข็งได้
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ มันทำได้อย่างไร เพราะไอออนทองคำเป็นพิษต่อเซลล์

จากการศึกษาพบว่า ความสามารถพิเศษของแบคทีเรีย D. acidovorans เกิดจากยีนชุดหนึ่งที่ทำหน้าที่ ผลิตและ ส่งออก สร้างสารเคมี delftibactin A ไปยังภายนอกเซลล์แบคทีเรีย ซึ่งสารเคมีดังกล่าวนอกจากจะทำหน้าที่เป็นเสมือนเกราะป้องกันไอออนของทองคำที่จะซึมสู่ผนังเซลล์แล้ว ยังช่วยตกตะกอนทองคำให้อยู่ในรูปของแข็ง ซึ่งไม่เป็นพิษต่อเซลล์อีกด้วย

DNA ฮาร์ดไดรฟ์แห่งโลกอนาคต

By: Bunny Burrow on Sat, 02/02/2013 - 12:00
Topics: 

CD, DVD, หรือ ฮาร์ดไดรฟ์ กองกันเป็นภูเขาเลากา คงไม่ใช่ปัญหาของการเก็บข้อมูลในอนาคต เพราะนักวิทยาศาสตร์บอกว่า การใช้ดีเอ็นเอ (DNA) เป็นตัวเก็บข้อมูลนั้น สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดที่มีในโลกได้ โดยใช้พื้นที่แค่ท้ายรถกระบะคันเดียว!

ตามธรรมชาติแล้ว ดีเอ็นเอ เป็นสารพันธุกรรมที่ทำหน้าที่เก็บ "ข้อมูล" ของสิ่งมีชีวิต มันใช้พื้นที่น้อยและน้ำหนักน้อย แต่เก็บข้อมูลได้มาก (ดีเอ็นเอมีน้ำหนัก 1 กรัม เก็บข้อมูลได้ 2.2 petabytes) และคงทน (กระดูกมนุษย์โบราณก่อนประวัติศาสตร์ก็สามารถตรวจพบดีเอ็นเอได้) นักวิทยาศาสตร์เลยได้ไอเดียว่า มันจะดีแค่ไหนถ้าใช้มันเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้

รางวัลโนเบลแห่งเอเชีย

By: Bunny Burrow on Fri, 01/02/2013 - 03:12
Topics: 

ชาว Jusci ที่ชอบตามข่าววิทยาศาสตร์อยู่เรื่อยๆ คงคุ้นเคยกับชื่อของ Nobel prize หรือ รางวัลโนเบล ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกใฝ่ฝันที่จะได้ครอบครอง แต่ก็มีผู้ที่เห็นว่า ถึงแม้ว่าเราจะมีรางวัลอันทรงเกียรตินี้มาเนิ่นนานแล้ว สำหรับวงการวิทยาศาสตร์ มันยังไม่เพียงพอ

Subscribe to RSS - Bunny Burrow's blog