9terz's blog

นักวิจัยบอสตันสร้างเกมส์ควบคุมความโกรธของเด็ก

By: 9terz on Mon, 29/10/2012 - 00:56

นักวิจัยชาวบอสตัน คิดค้นเกมส์ที่ใช้ควบคุมความโกรธของเด็กได้ โดยใช้อุปกรณ์ที่วัดการเต้นของหัวใจเพื่อวัดค่าการเต้นของหัวใจเด็กเมื่อเกิดความโกรธขึ้น ทำเป็นเกมส์เพื่อให้เด็กที่ควบคุมความโกรธไม่ได้และเด็กที่มีปัญหาโรคหัวใจภายในโรงพยาบาลควบคุมการเต้นหัวใจของตนได้ โดยทำเป็นเกมส์แนวยานอวกาศที่เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจเกินค่าที่จำกัดไว้ ตัวยานจะไม่สามารถยิงได้ ต้องปรับการเต้นหัวใจให้ต่ำลง

แขนกลสัญชาติเยอรมันเจ๋งจริง ตีปิงปองได้ใกล้เคียงมนุษย์

By: 9terz on Sun, 28/10/2012 - 19:59

เยอรมนี เจ๋งจริง ทำแขนกลที่สามารถตีปิงปองได้สมจริง ในสมัยก่อนนั้น คำพูดที่ว่า "ยิ่งฝึกฝน ยิ่งเก่ง" ใช้ได้เพียงแต่มนุษย์ และสัตว์ต่างๆ เท่านั้น หากเป็นหุ่นยนต์ สิ่งที่ทำได้ก็มีเพียงแต่รูปแบบเดิมๆ แต่วันนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้ว เมื่อนักวิจัยของ Technical University of Darmstadt ใส่ระบบการเรียนรู้ลงในหุ่นยนต์

ถ้าหากผู้สอนสอนรูปแบบการตียากๆ ให้กับแขนกลนี้ มันก็จะยิ่งเก่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ โดยใช้ระบบการสอนแบบให้คนจับไม้ สอนหวดวงสวิงในการตี เมื่อสอนแล้วหุ่นก็จะจำรูปแบบการตีมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ในการทดลองเพียงชั่วโมง แขนกลก็สามารถตีตอบโต้กับมนุษย์ได้จริงถึง 88 เปอร์เซนต์

จักรยานจากกระดาษแข็ง ทนทาน และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

By: 9terz on Sun, 28/10/2012 - 19:43

กระดาษแข็งทำให้เราทึ่งได้อีกครั้ง หลังจากการนำไปผลิตเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียง ลำโพงสเตอริโอ แม้กระทั่งกล้องดิจิตอล หนึ่งในผู้คิดค้นคิดว่ามันคงสามารถนำไปทำเป็นจักรยานได้เช่นกัน Izhar Gafni ชาวอิสราเอล ใช้เวลา 18 เดือนในการทดลองพับกระดาษให้ได้รูปแบบที่แข็งแรงพอจะทำเป็นจักรยานได้และเขาได้จดทะเบียนเทคนิคที่เกือบสมบูรณ์สำหรับการผลิตเป็นจำนวนมากแล้ว โดยจักรยานที่ไม่ต้องดูแลนี้ ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ผสมกันในวิธีลับเฉพาะของเขา จนสามารถกันน้ำและกันไฟได้ จากนั้นก็เคลือบแลคเกอร์อีกชั้นหนึ่งเพื่อความสวยงาม

Subscribe to RSS - 9terz's blog