tonster's blog

เมือง Tel Aviv ในอิสราเอลเตรียมนำระบบขนส่งส่วนบุคคลพลังแม่เหล็กมาใช้จริง

By: tonster on Sun, 18/08/2013 - 11:23

Tel Aviv เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอิสราเอลเตรียมนำระบบ SkyTran ที่ถูกพัฒนาโดยศูนย์วิจัยเอเมส (Ames) ของ NASA ร่วมกับบริษัท SkyTran เพื่อใช้ช่วยแก้ปัญหาการจราจรอันติดขัดของเมือง

Subscribe to RSS - tonster's blog