bank1996's blog

บิลล์ เกตส์ โชว์นวัตกรรม "ออมนิโปรเซสเซอร์" เปลื่ยนอุจจาระเป็นน้ำสะอาด

By: bank1996 on Tue, 13/01/2015 - 20:41

เมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา บิลล์ เกตส์ ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ได้เขียนลงในเว็บบล็อกของตนว่าโรงงาน Janicki Bioenergy ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากมูลนิธิ Bill & Melinda Gates Foundation สามารถผลิตเครื่องแปรรูปสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งที่มีประโยชน์โดยเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า "ออมนิโปรเซสเซอร์" (OmniProcessor) ซึ่งกระบวนทั้งหมดใช้เวลาเพียง 5 นาที

โดยสิ่งที่ได้จากออมนิโปรเซสเซอร์คือ พลังงาน ขี้เถ้า และน้ำสะอาด ซึ่งในส่วนของน้ำสะอาดนั้น บิลล์ เกตส์ได้ลองดื่มน้ำดังกล่าวและบอกว่า “เป็นน้ำมีรสชาติดีเหมือนกับน้ำขวดที่เคยดื่มมา” (The water tastes as good as any I’ve had out of a bottle) โดยเบื้องต้นบิลล์ เกตส์ มีแผนที่จะติดตั้งเครื่องแปรรูปนี้ในกรุงดาการ์ เมืองหลวงของประเทศเซเนกัลภายในปีนี้

ชมวีดีโอเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและแนวคิดได้หลังเบรกครับ

Subscribe to RSS - bank1996's blog