เกี่ยวกับ Jusci.net

By: jusci
Writer
on Mon, 29/10/2007 - 17:59

Jusci.net เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ที่นี่ก่อตั้งขึ้นมา ต้องการที่จะให้กลุ่มคน หลากหลายความรู้ หลากหลายวัย และหลากหลายอาชีพ แต่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน นั่นก็คือ "วิทยาศาสตร์" ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ให้แก่สังคมไทยโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เพราะเราเชื่อในแนวคิดที่ว่า "การเป็นผู้ให้ ย่อมสุขใจกว่าการเป็นผู้รับ"

เนื้อหาทั้งหมดใน Jusci เป็นการส่งเข้ามา โดยผู้อ่านทุกๆ คนสามารถส่งเนื้อหาข่าวที่ตัวเองสนใจ ขึ้นมาบนเว็บได้ทันที และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่ กระดานสนทนา

"ร่วมพัฒนาสังคมไทย ด้วยข่าววิทยาศาสตร์กันเถอะ"

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ Jusci.net